Projekti

Līgums par inkubācijas atbalsta saņemšanu Nr. BIZIN-I-2018/231

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”.

Projekta identifikācijas numurs 3.1.1.3/16/I/001