Līgums par inkubācijas atbalsta saņemšanu Nr.BIZIN - I - 2018/231

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators". Projekta identifikācijas numurs 3.1.1.3/16/I/001

TMK_ERAF_web (1).jpg